Elmax

PL
 • en
 • de
 • pl

Polityka jakości

Misja firmy ELMAX Group

Misją ELMAX Group Dembski Łukaszyk spółka jawna  jest produkcja oraz świadczenie usług w branży metalowej w pełni spełniające  wymagania naszych Klientów.

Wizja firmy ELMAX Group

Osiągnięcie pozycji wiodącego producenta wyrobów metalowych zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych .
Świadczenie usług oraz produkcja na najwyższym poziomie jakościowym  i technologicznym.

Cele strategiczne ELMAX Group

Utrzymanie i doskonalenie  Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO  9001:2015
Pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymanie pozycji cenionego dostawcy wyrobów metalowych wśród obecnych Klientów Firmy. Rozwój nowoczesnych technologii wytwarzania i zasobów przedsiębiorstwa.

Polityka systemu zarządzania ELMAX Group

ELMAX Group produkuje wyroby wysokiej jakości, które spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów oraz wymogi przepisów prawnych.

Mając na uwadze dalszy rozwój firmy deklarujemy pełne zaangażowanie w utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie.

Systemy Zarządzania Jakością zgodnym z wymogami normy ISO 9001:2015.

Pragniemy być partnerem solidnym, wiarygodnym i dbającym o dobro naszych Klientów.

Naszym głównym celem jest zapewnienie obecnym oraz przyszłym  Klientom wyrobów zgodnych z ich wymaganiami i oczekiwaniami.

ELMAX Group dołoży wszelkich starań w celu:

 • przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań związanych  ze swoją działalnością
 • terminowego dostarczania Klientom wyrobów o najwyższej jakości i warunkach korzystnych dla obu stron
 • ciągłego poszerzania kompetencji naszych pracowników i wzrostu satysfakcji z wykonywanej przez nich pracy
 • zaangażowania się pracowników w sprawy jakości
 • ciągłego doskonalenia efektywności procesów występujących w firmie

Zobowiązujemy się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań i przeznaczenie odpowiednich środków dla  utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Wybrane certyfikaty

 • iso1090iso1090
 • iso9001iso9001
 • regionregion