Elmax

PL
  • en
  • de
  • pl

Kontakt

ELMAX Group Dembski Łukaszyk spółka jawna
ul. Lipowa 3, Nowa Wieś
64-510 Wronki

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 1
ul. Sierakowska 50 B
64-510 Wronki

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2
ul. Lipowa 3
64-510 Nowa Wieś

tel./fax +48 67 254 06 24
e-mail: biuro@elmax-wronki.pl ; office@elmax-wronki.pl

NIP: 763 000 70 36
Regon: 008 285 002

Aby się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz:

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest ELMAX Group Dembski Łukaszyk Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Wsi, przy ul. Lipowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000891090, e-mail: biuro@elmax-wronki.pl, nr tel. +48 67 254 06 24. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Wybrane certyfikaty

  • ISO 90012015ISO 90012015
  • regionregion
  • ISO 90012015 (1)ISO 90012015 (1)