Elmax

PL
  • en
  • de
  • pl

Zawiadomienie o przekształceniu prowadzonej działalności

Szanowni Państwo,

W związku z konsekwentnym rozwojem działalności biznesowej oraz realizacji przyjętej strategii rozwoju pragniemy Państwa poinformować, iż  z dniem 31 sierpnia 2017 roku nastąpiło  przekształcenie prowadzonej przez nas dotąd działalności pod firmą: „ELMAX” Dembski Łukaszyk Dembski spółka jawna z siedzibą w Nowej Wsi w spółkę komandytową pod firmą ELMAX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Wsi.

Na skutek przekształcenia spółce przekształconej tj. spółce ELMAX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przysługują wszystkie prawa  i obowiązki spółki  przekształcanej czyli spółki „ELMAX” Dembski Łukaszyk Dembski spółka jawna, co oznacza, że pozostaje ona podmiotem wszystkich  zawartych umów, zezwoleń, koncesji czy ulg, które przyznane zostały spółce przed jej przekształceniem.

W okresie roku od dnia przekształcenia spółka używać będzie firmy ELMAX GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Wsi (dawniej: „ELMAX” Dembski Łukaszyk Dembski spółka jawna) lub nazwy skróconej ELMAX GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: „ELMAX” Dembski Łukaszyk Dembski sp.j.)

Spółka ELMAX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań -  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  pod nowym numerem KRS 0000687078. Numery NIP i REGON nie uległy zmianie i pozostają te same, tj. numer NIP 7630007036 inumer REGON 008285002.

Kierując do Państwa te informacje prosimy, aby wszystkie dokumenty / faktury adresowane / wystawiane były na:

ELMAX GROUP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.
Nowa Wieś, ul. Lipowa 3
64-510 Wronki

Z wyrazami szacunku
Zarząd ELMAX Group

ELMAX Group logo

Wybrane certyfikaty

  • ISO 90012015ISO 90012015
  • regionregion
  • ISO 90012015 (1)ISO 90012015 (1)